Kategorier

Nyhedsbrev
Energitilskud

Vi servicerer stadig TVP-Jordvarmeanlæg.

Eftersyn af jordvarme - få en serviceaftale på det lovpligtige eftersyn - Ring til Kevin på Telefon 97 72 31 15 


Tanderup varmepumpe

TVP-Vari-Speed varmepumpen er et jordvarmeanlæg udviklet og fremstillet af Vagn Tanderup i Skive. Flere uafhængige kontrollerede målinger viser, at anlægget er Danmarks hidtil mest effektive jordvarmepumpe med en dokumenteret varmebesparelse på ca. 60 % af prisen for varme i forhold til olie og/eller gasfyr 

 

  • Det er lovpligtigt at få efterset jordvarmeanlæg med mere end 1 kg kølemiddel en gang årligt - desuden i.h.t. den givne tilladelse fra kommunen.
  • Det lovpligtige eftersyn omfatter kontrol og afprøvning af varmepumpens kølekreds og øvrige funktioner og driftstilstand samt kontrol af jordslangernes tæthed. 
  • Der udstedes rapport(er) dels på varmepumpedelen og dels på varmeoptagersystemet (jordslanger). 
  • Oplysningerne bruges som dokumentation til forevisning på kommunens forlangende. 
  • Få en fast service-aftale, så kontakter vi dig én gang årligt vedrørende eftersyn af dit anlæg,
    eller ring på telefon 97 72 31 15, når du ønsker eftersynet foretaget.

TVP brugsanvisning
 ( Klik på linket ) 

Opdateret 20.feb. 18